Przekraczanie jezdni


Dopasuj do tekstu możliwe odpowiedzi tak, żeby zdania stanowiły logiczną całość.

POWODZENIA!   

Copyright © 2012/17 BRD All rights reserved