Losowy test  

 Wystarczy, że klikniesz...

   
   

Znaki informacyjne

Znaki, które powinien znać rowerzysta:

Znaki informacyjne zawierają informacje dotyczącą drogi oraz obiektów znajdujących się przy drodze lub w jej pobliżu.

Kliknij w wybrany znak, żeby dowiedzieć się więcej:

 droga bez przejazdu
  przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów
  początek pasa ruchu dla autobusów
pas ruchu przeznaczony dla autobusów i innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach; dopuszczony może też być ruch taksówek.
  koniec pasa ruchu powolnego
jadąc tym pasem musisz zmienić pas ruchu, a co za tym idzie ustąpić pierwszeństwa przejazdu tym, którzy jadą lewym pasem ruchu.
  przystanek autobusowy
kierującym nie wolno zatrzymywać się w odległości mniejszej niż 15 metrów od tego znaku (przed i za nim), znak ostrzega też o tym, że zza stojącego autobusu (lub do niego) może wybiec na jezdnię pieszy.
  przystanek tramwajowy
kierującym nie wolno zatrzymywać się w odległości mniejszej niż 15 metrów od tego znaku (przed i za nim), znak ostrzega też o tym, że zza stojącego tramwaju (lub do niego) może wybiec na jezdnię pieszy.
  parking
miejsce przeznaczone na postój pojazdów silnikowych, ale Ty też możesz się tam zatrzymać; wyjeżdżając z parkingu włączasz się do ruchu!
  szpital
w sąsiedztwie drogi znajduje się szpital; uwagi na ewentualny ruch karetek pogotowia lub osób niepełnosprawnych należy zachować szczególną ostrożność.
  tunel
od tego znaku aż do znaku D-38 (koniec tunelu) obowiązują Cię przepisy dotyczące ruchu w tunelu i obowiązek jazdy z włączonymi światłami; w tunelu zabrania się zawracania, cofania oraz zatrzymywania pojazdu.

  droga wewnętrzna
droga niepubliczne otwarta dla ruchu, ale nie zaliczane do żadnej kategorii dróg publicznych, jak np. droga na osiedlach mieszkaniowych, dojazdy do gruntów rolnych lub leśnych.

Uwaga: znak przekreślony ukośną czerwoną linią oznacza koniec drogi, strefy bądź innego wyznaczonego miejsca.

TUTAJ możesz sprawdzić swoje wiadomości, a TUTAJ (ale dopiero po zalogowaniu i zaliczeniu pierwszego testu), możesz spróbować swoich sił w trudniejszym teście Tajemnica

   

Copyright © 2012/17 BRD All rights reserved