Losowy test  

 Wystarczy, że klikniesz...

   
   

C-12

Ruch okrężny

Znak oznacza, że na skrzyżowaniu (RONDO) ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku. Jeżeli znak jest sam, to wówczas skrzyżowanie jest traktowane jako skrzyżowanie dróg równorzędnych (obowiązuje zasada prawej strony).

Kiedy znak występuje łącznie ze znakiem A-7, to pierwszeństwo mają ci, którzy są już na skrzyżowaniu, przed innymi którzy chcą wjechać na to skrzyżowanie.
Tramwaj który opuszcza takie skrzyżowanie, ma pierwszeństwo przejazdu przed innymi pojazdami.

WSTECZ

   

Copyright © 2012/17 BRD All rights reserved