Losowy test  

 Wystarczy, że klikniesz...

   
   

Znaki ostrzegawcze

Znaki, które powinien znać rowerzysta:

Znaki ostrzegawcze uprzedzają o niebezpiecznych miejscach na drodze, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.

Na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 do 300 metrów, a na pozostałych drogach (najczęściej w terenie zabudowanym) do 100 metrów.

Wyjątek to znak A-7 "ustąp pierwszeństwa przejazdu", który ustawia się w odległości do 50 metrów od skrzyżowania na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, oraz do 25 metrów od skrzyżowania na pozostałych drogach.

Kliknij w wybrany znak, żeby dowiedzieć się więcej
.
 

skrzyżowanie o ruchu okrężnym
znak ostrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku i jest umieszczony w zasadzie poza obszarem zabudowanym.
  próg zwalniający
znak ten ostrzega o występowaniu na drodze położonej w obszarze zabudowanym urządzenia technicznego w formie przeszkody umieszczonej na jezdni w celu spowolnienia ruchu pojazdów.
  zwężenie jezdni - dwustronne
znak ostrzega o dwustronnym zwężeniu jezdni (nie określa jak duże to zwężenie), które może spowodować utrudnienie ruchu.
  ruchomy most
znak ostrzega o wjeździe na czynny most zwodzony lub obrotowy - kierujący, zwłaszcza pojazdami jednośladowymi powinni zwracać uwagę na ewentualne nierówności jezdni w miejscu, w którym most łączy się z jezdnią.
  dzieci
znak ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci, lub o bliskości takiego miejsca.
  zwierzęta dzikie
znak ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt, co może być niebezpieczne zwłaszcza podczas jazdy w porze nocnej.
  boczny wiatr
znak ostrzega o miejscu, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru.
  tramwaj
znak ostrzega o przejeździe przez tory tramwajowe; umieszczona pod znakiem tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na tym przejeździe - bądź przygotowany do zatrzymania pojazdu!
  niebezpieczny zjazd
znak ostrzega o znacznym spadku podłużnym drogi.
  spadające odłamki skalne
znak ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych.
lotnisko
znak ostrzega o możliwości nagłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca.
sypki żwir
znak ostrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów.
sygnały świetlne
znak ostrzega o miejscu, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej, w miejscu gdzie może to być niespodziewane.

 

 TUTAJ możesz sprawdzić swoje wiadomości, a TUTAJ (ale dopiero po zalogowaniu i zaliczeniu pierwszego testu), możesz spróbować swoich sił w trudniejszym teście Spoko

   

Copyright © 2012/17 BRD All rights reserved