Losowy test  

 Wystarczy, że klikniesz...

   
   

Znaki drogowe poziome

Znaki które powinien znać rowerzysta:

Znakami drogowymi poziomymi są namalowane na jezdni linie, znaki oraz punktowe elementy odblaskowe.
Znaki drogowe poziome mogą być barwy białej lub żółtej. Pamiętaj, że jeśli widać oznakowanie w dwóch kolorach, to znaki barwy żółtej są ważniejsze od znaków białych!
Punktowe elementy odblaskowe barwy czerwonej wyznaczają prawą krawędź jezdni, a barwy białej - lewą krawędź jezdni. Pasy ruchu mogą być oznaczone punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej lub żółtej.

       linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów
znak wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu - jest stosowany na wlotach dróg równorzędnych, przed przejściem dla pieszych i sygnalizacją świetlną, przed przystankami tramwajowymi bez wysepki, oraz przed przejazdami tramwajowymi i kolejowymi.

  trójkąt podporządkowania
znak potwierdza oznakowanie wlotu na skrzyżowanie znakiem A-7, uprzedzając o zbliżaniu się do drogi z pierwszeństwem przejazdu.
  napis stop
znak potwierdza oznakowanie wlotu na skrzyżowanie znakiem B-20.
  linia przystankowa
znak wyznacza na jezdni miejsce przystanku tramwajów (bez wysepki), autobusów, trolejbusów lub innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach; linia taka oznacza, że zakaz zatrzymywania się innych pojazdów na przystanku obowiązuje na całej długości linii.
  rower
znak oznacza drogę lub pas ruchu przeznaczony dla ruchu rowerów jednośladowych; takim samym znakiem oznaczone są także śluzy rowerowe.
  miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej
stanowisko przeznaczone jest dla pojazdów przewożących, lub kierowanych przez osoby mające trudności w poruszaniu się.
  próg zwalniający
znak oznacza wypukłość na jezdni, zastosowaną w celu spowolnienia ruchu pojazdów.

   

Copyright © 2012/17 BRD All rights reserved