Losowy test  

 Wystarczy, że klikniesz...

   
   

Przejazdy szynowe

Kierując rowerem, zbliżając się do przejazdu kolejowego lub tramwajowego, oraz przejeżdżając przez ten przejazd, jesteś obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory musisz zawsze upewnić się czy nie zbliża się pojazd szynowy.

Musisz jechać z taką prędkością, żebyś mógł się zatrzymać w bezpiecznym miejscu gdy nadjeżdża pojazd szynowy.

Jeżeli do przejazdu kolejowego bez zapór zbliża się pojazd szynowy, to zatrzymujemy się przed znakiem G-3 (krzyż św. Andrzeja).

Jeżeli przed przejazdem znajduje się znak B-32 (rogatka uszkodzona), wówczas masz obowiązek zatrzymać się przed znakiem. Dalszą jazdę możesz kontynuować tylko i wyłącznie ta przyzwoleniem dróżnika.     

Kierującemu rowerem nie wolno:

  • objeżdżać opuszczonych zapór oraz wjeżdżać na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone,
  • wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca dla kontynuowania jazdy,
  • wyprzedzać pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim.
  • omijać pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd.


Podczas przejeżdżania przez tory tramwajowe obowiązują podobne zasady, jak podczas przejeżdżania przez przejazdy kolejowe. Wyjątek stanowi przepis o wyprzedzaniu - nie dotyczy on skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany.

Zobacz film o przejazdach kolejowych:

   

Copyright © 2012/17 BRD All rights reserved