Losowy test  

 Wystarczy, że klikniesz...

   
   

Ruch pieszych

Pieszy to osoba która znajduje się na drodze poza pojazdem.
Pieszym jest również ktoś, kto prowadzi rower, wózek dziecięcy lub inwalidzki, oraz poruszający się samodzielnie po chodniku na wózku inwalidzkim, na wrotkach, deskorolkach, hulajnodze, nartach, łyżwach czy sankach.

UWAGA: dziecko do lat dziesięciu, kierujące rowerem pod opieką osoby dorosłej, jest też traktowane jak pieszy.

Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat.Częścią drogi przeznaczoną do ruchu pieszych jest droga dla pieszych lub chodnik.
W przypadku ich braku, pieszy powinien korzystać z pobocza, natomiast jeśli nie ma ani chodnika, ani pobocza - pieszy może iść jezdnią, ale pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.
Piesi idący jezdnią, są obowiązani iść jeden za drugim - gęsiego - z tym, że na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.

Pamiętaj  kiedy pieszy musi korzystać z pobocza lub jezdni, jest obowiązany iść lewą stroną drogi. Pieszy (w każdym wieku) poruszający się po drodze po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, jest obowiązany używać elementów odblaskowych.

Kiedy nie można iść chodnikiem lub poboczem, pieszy może skorzystać z drogi dla rowerów - C-13. Pieszy musi wtedy ustąpić pierwszeństwa rowerzystom. Wyjątek stanowi osoba niepełnosprawna - to niepełnosprawny ma pierwszeństwo.Najlepiej przekraczać jezdnię na wyznaczonych przejściach dla pieszych, tam pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdami - nie wolno Ci jednak wchodzić na jezdnię bez sprawdzenia czy jest to bezpieczne (pamiętasz zapewne jak to należy robić?). Musisz pamiętać też i o tym, że jeżeli na przejściu znajduje się tzw. wysepka dzieląca to przejście na połowy, to wchodząc z niej na przejście musisz znów sprawdzić, czy jest to bezpieczne!

Jeśli w odległości co najmniej 100 metrów od miejsca gdzie jesteś nie ma takiego przejścia, to możesz przejść przez jezdnię, pamiętać jednak musisz, że tym razem to pojazdy mają pierwszeństwo. Jeśli w odległości mniejszej niż 100 metrów od wyznaczonego przejścia jest skrzyżowanie, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.

Pamiętaj, jeśli pieszy przekracza jezdnię w odległości mniejszej niż 100 metrów od najbliższych "pasów", może być ukarany mandatem.


Od pieszego, który przekracza jezdnię poza przejściem dla pieszych, wymaga się także, aby:

 • ustępował pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom,
 • do przeciwległej krawędzi jezdni szedł drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.
Przekraczając jezdnię, pieszy musi pamiętać, że zabrania się między innymi:

 • wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
 • wchodzenia na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi, np. spoza autobusu na przystanku,
 • zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko,
 • przebiegania przez jezdnię.

Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne lub podziemne dla pieszych, pieszy jest obowiązany z niego skorzystać!

Zobacz film o przechodzeniu pieszych przez jezdnię:

Bardzo szczególne zasady ruchu drogowego obowiązują pieszych na obszarach zwanych strefami zamieszkania. Strefy te oznaczone są za pomocą poniższych znaków: D-40, D-41:

 • dzieci poniżej 7 lat mogą korzystać z drogi bez jakiejkolwiek opieki,
 • pieszy korzysta z drogi na całej jej szerokości (z jezdnią włącznie) i nawet znajdując się na jezdni, ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającymi pojazdami,
 • pojazdy nie mogą jeździć szybciej niż 20 km/h, a wyjeżdżając ze strefy zamieszkania włączają się do ruchu.
strefa zamieszkania

przejście dla pieszych
znak ten ostrzega o przejściu dla pieszych, które może nie być zawczasu widoczne dla kierujących pojazdami.

  dzieci
znak ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci, lub o bliskości takiego miejsca.
  droga dla pieszych
znak informuje innych uczestników ruchu o zakazie korzystania z niej - dotyczy to w szczególności kierujących rowerami.
  przejście dla pieszych
pieszy, który znajduje się na tak oznakowanym przejściu ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającymi pojazdami.
strefa zamieszkania
w takim miejscu piesi mogą poruszać się całą szerokością ulicy i mają pierwszeństwo przed pojazdami.


Znak C-16 "droga dla pieszych" oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać.
Znak C-16a "koniec drogi dla pieszych" oznacza koniec drogi przeznaczonej dla pieszych.
Znak B-41 "zakaz ruchu pieszych" oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.

Sygnały świetlne dla pieszych nadawane przez sygnalizator S-5 oznaczają:
- sygnał zielony - zezwolenie na wejście na przejście dla pieszych, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i pieszy jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejście,
- sygnał czerwony - zakaz wejścia na przejście.

Kolumna pieszych, z wyjątkiem pieszych w wieku do 10 lat, może się poruszać tylko prawą stroną jezdni.
Piesi w wieku do 10 lat mogą iść w kolumnie tylko dwójkami, po chodniku lub poboczu, pod nadzorem co najmniej jednej osoby pełnoletniej. W przypadku braku chodnika lub pobocza, mogą iść lewą stroną jezdni, ale pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi. W warunkach niedostatecznej widoczności ruch takiej kolumny jest zabroniony!

Liczba pieszych w wieku powyżej 10 lat, idących jezdnią w kolumnie obok siebie nie może przekraczać 4 osób, pod warunkiem, że kolumna nie zajmuje więcej niż połowę szerokości jezdni. W warunkach niedostatecznej widoczności pierwszy i ostatni z idących z lewej strony są obowiązani nieść latarki:

a) pierwszy - ze światłem białym, skierowanym do przodu,
b) ostatni - ze światłem czerwonym, skierowanym do tyłu.

Zabroniony jest ruch kolumny pieszych w czasie mgły.

Długość kolumny pieszych nie może przekraczać 50 metrów. Odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 100 metrów.


O czym w związku z ruchem pieszych muszą wiedzieć?

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany:
- zachować szczególną ostrożność,
- zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się na przejściu lub na nie wchodzących,
- ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który już znajduje się na przejściu.

Pamiętaj też, że:

 • zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany (tzn. otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej albo przez uprawnioną osobę);
 • zabrania się omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • zabrania się jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych;
 • kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża - zobacz;
 • w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia.


 

TUTAJ możesz sprawdzić swoje wiadomości.

   

Copyright © 2012/17 BRD All rights reserved