Losowy test  

 Wystarczy, że klikniesz...

   
   

Ruch rowerzystów

Rowerzysta, to osoba przemieszczająca się za pomocą roweru. Mówi się tak o osobie poruszającej się w danej chwili rowerem - po po zejściu z roweru osoba staje się pieszym.

Dzieci w wieku do 10 lat mogą kierować rowerem wyłącznie pod opieką osoby dorosłej - nie muszą zatem posiadać żadnych uprawnień, podobnie jak ci, którzy ukończyli 18 lat.


Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania rowerem przez osobę w wieku od 10 do 18 lat jest karta rowerowa,  karta motorowerowa lub prawo jazdy dowolnej kategorii.

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami, a sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonać mogą:

 • nauczyciel wychowania komunikacyjnego uprawniony przez dyrektora szkoły,
 • policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego,
 • egzaminator.


Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły ponadpodstawowej.
W razie utraty lub zniszczenia karty rowerowej jej wtórnik wydaje organ, który ją wydał.


Najlepiej by było, aby ruch rowerów odbywał się na drogach do tego przeznaczonych. Są to wydzielone drogi dla rowerów, oznaczone za pomocą poniższych znaków, drogi dla rowerów i pieszych, lub pasy ruchu dla rowerów wyodrębnione na jezdni.

Znak C-13 "droga dla rowerów" oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi.
Znak C-13a "koniec drogi dla rowerów" oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.

Do oznaczenia drogi dla rowerów stosuje się także poziomy znak drogowy P-23 (znaki drogowe poziome to znaki w postaci linii, napisów i symboli, umieszczonych na nawierzchni drogi). Znak ten oznacza drogę lub jej część (pas ruchu) przeznaczoną dla ruchu rowerów jednośladowych.

W przypadku braku drogi dla rowerów, kierujący rowerem jest obowiązany poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch roweru utrudniałby ruch pieszych. Dopiero kiedy nie ma pobocza, lub nie da się po nim jechać, rowerzysta może jechać po jezdni możliwie blisko jej prawej krawędzi.
Zgodnie z nowymi przepisami, rowerzyści dojeżdżając do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną mogą zatrzymywać się jeden obok drugiego w tak zwanej śluzie rowerowej, na całej jej szerokości. Jeśli zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy (np. po zmianie świateł), rowerzyści powinni z powrotem zająć miejsce z prawej strony jezdni, najbliżej jej krawędzi. W ten sposób rowerzyści stają się widoczni dla kierowców - nie stoją w martwym polu widzenia i opuszczają skrzyżowanie jako pierwsi. 

Wprowadzono przepis, który pozwala na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim, jechać rowerzyście środkiem pasa ruchu. Jest to możliwe wówczas, gdy ten pas ruchu umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku. Ma to na celu ułatwić rowerzyście bezpieczne wykonanie skrętu w lewo lub zawracanie.
Podobne zasady obowiązują również na rondach - rowerzyści mogą na nich korzystać nie tylko z prawej części pasa, ale też z jego środka. Zmniejszy to zjawisko wymuszania pierwszeństwa przez samochody zjeżdżające z ronda.Korzystanie z chodnika przez kierującego rowerem jednośladowym jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

 • opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem,
 • szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów dozwolony jest z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 metry i brak jest wydzielonej drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów.
 • warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła) - w tym wypadku nie jest ważne jak szeroki jest chodnik.


Pamiętaj Kierujący rowerem, korzystając z chodnika, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. 


Jeśli jazda po chodniku wymaga przekroczenia jezdni, rowerzysta powinien pamiętać, że w żadnym wypadku nie wolno na rowerze przejeżdżać przez przejście dla pieszych! Rowerzysta zobowiązany jest zejść z roweru, przeprowadzić go przez jezdnię i wsiąść na rower dopiero za przejściem!Częścią drogi przeznaczoną do przejeżdżania przez rowerzystów na jej drugą stronę jest przejazd dla rowerzystów, oznaczony za pomocą znaku poziomego P-11 oraz ustawionego obok znaku pionowego D-6a.
Znak A-24 - rowerzyści - ostrzega kierujących pojazdami o zbliżaniu się do miejsca, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię lub przez nią przejeżdżają.

Przy wjeżdżaniu na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów, z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla rowerzystów, następuje włączanie się do ruchu, co oznacza, że rowerzysta jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.Liczba rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać 15.
Odległość między jadącymi kolumnami rowerów nie może być mniejsza niż 200 metrów; odległość pomiędzy rowerami w kolumnie nie jest ustalona - im większa prędkość, tym większe powinny być odstępy.

Jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego rowerem od posiadania karty rowerowej, ani od przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
Zabrania się innym kierującym wjeżdżania między jadące w kolumnie rowery jednośladowe.

 
Kierującemu rowerem zabrania się:

 • poruszania się po autostradach i drogach ekspresowych w każdym przypadku,
 • jazdy po jezdni, jeżeli obok jest wyznaczona ścieżka rowerowa, bądź znajduje się dogodne do jazdy pobocze,
 • jazdy po alejkach parkowych - można tam jeździć jedynie na dziecięcych rowerkach,
 • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach,
 • czepiania się pojazdów,
 • holowania innego rowerzysty lub osoby poruszającej się np. na wrotkach czy deskorolce,
 • przewożenia drugiej osoby na rowerze jednoosobowym,
 • rozmawiać przez telefon, jeżeli wymaga to trzymania aparatu w ręce,
 • jazdy rowerem po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego - np. narkotyków.


Kierujący rowerem powinien pamiętać, że powinien zachować szczególną ostrożność m.in. podczas:

 • włączania się do ruchu,
 • zmiany pasa ruchu lub kierunku jazdy,
 • przejeżdżania przez skrzyżowanie,
 • przejeżdżania przez przejście dla pieszych lub zbliżania się do niego,
 • wykonywania na drodze manewru omijania i innych,
 • przejeżdżania przez przejście dla pieszych wyznaczone na drodze dla rowerów,
 • przejeżdżania w pobliżu przystanku komunikacji publicznej,
 • przejeżdżania obok szkoły lub grupy dzieci.


Zapamiętaj - nie ma obowiązku, ale warto i należy jeździć w kasku ochronnym, szczególnie wówczas, kiedy wzrasta zagrożenie w ruchu drogowym.
Zobacz film ilustrujący nowe przepisy dotyczące rowerzystów:


Kierować rowerem wieloosobowym oraz przewozić na rowerze inną osobę może osoba, która ukończyła 17 lat.
Dziecko w wieku do lat 7 może być przewożone na rowerze pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.

W czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, kierujący rowerem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, a ponadto:

 • włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony,
 • korzystać z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe, jechać jak najbliżej krawędzi jezdni i nie wyprzedzać innego pojazdu.


Rower może ciągnąć przyczepkę, ale pod warunkiem, że długość całego zespołu nie może przekroczyć 4 metrów.

Nowe przepisy dopuszczają wyjątkowo jazdę na jezdni obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu, lub w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe. W związku z tym musi zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo rowerzystów znajdujących się na przejeździe lub na niego wjeżdżających.

Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerzyście.
Oprócz tego zabrania mu się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany.

Zabrania się zatrzymania pojazdu:

 • na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 metrów przed tym przejazdem - na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za przejazdem,
 • na drodze (ścieżce) dla rowerów.Znak B-9 - zakaz wjazdu rowerów - oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu rowerów jedno- i wielośladowych.

Sygnały świetlne dla rowerzystów nadawane przez sygnalizator S-6 oznaczają:

 • Sygnał świetlny S-6 zielony - zezwolenie na wjazd na przejazd dla rowerów, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i rowerzysta jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejazd,
 • Sygnał świetlny S-6 czerwony - zakaz wjazdu na przejazd.

 
Jak możesz zobaczyć poniżej, nie zawsze ścieżki rowerowe są przyjazne i bezpieczne dla rowerzystów. Pozostaje mieć jednak nadzieję, że i to będzie się zmieniać na lepsze:

Inowdesign.com
 


  
TUTAJ
możesz sprawdzić swoje wiadomości
.

   

Copyright © 2012/17 BRD All rights reserved