Losowy test  

 Wystarczy, że klikniesz...

   
   

Sygnalizacja świetlna

Wskazania sygnałów świetlnych do kierowania ruchem na skrzyżowaniach są ważniejsze od wskazań znaków drogowych.
Sygnały świetlne nadawane przez urządzenia umieszczone na drodze oznaczają:

  • sygnał zielony - zezwolenie na wjazd lub wejście. Nie wolno wjechać za sygnalizator jeżeli:
   • ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom,
   • opuszczenie skrzyżowania nie będzie możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego - zobacz.
 • sygnał żółty - zakaz wjazdu, chyba że w chwili zapalenia się tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony,
 • sygnał czerwony - zakaz wjazdu lub wejścia za sygnalizator.
 • sygnały czerwony i żółty nadawane jednocześnie - zakaz wjazdu za sygnalizator; sygnały te oznaczają także, że za chwilę zapali się sygnał zielony,

Sygnał czerwony migający, lub dwa na przemian migające sygnały czerwone (np. przed przejazdami kolejowymi), oznaczają zakaz wjazdu.
Zatrzymanie pojazdu powinno nastąpić przed linią zatrzymania P-14, a w razie jej braku - przed sygnalizatorem. Jeżeli sygnalizator umieszczony jest nad jezdnią, to zatrzymanie powinno nastąpić przed linią zatrzymania, a w razie jej braku - przed jezdnią, nad którą sygnalizator został umieszczony.

Migający lub stały sygnał żółty umieszczony na przeszkodzie albo migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizator ostrzegają o występującym niebezpieczeństwie lub utrudnieniu ruchu oraz nakazują zachowanie szczególnej ostrożności.

Wybierz ilustrację interesującego Cię znaku:   

Copyright © 2012/17 BRD All rights reserved