Losowy test  

 Wystarczy, że klikniesz...

   
   

Tabliczki do znaków

Tabliczki, które powinien znać rowerzysta:

Tabliczki do znaków drogowych dotyczą tego znaku drogowego pod którym zostały umieszczone i w zależności od znaczenia tego znaku oraz informacji zawartej na tabliczce - rozszerzają lub ograniczają znaczenie znaku.
T-1 odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego;
T-2 odcinek drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo;
T-6a rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie;
T-7 układ torów i drogi na przejeździe szynowym;
T-8 miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe;
T-22 tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych;

 Znaki przed przejazdami kolejowymi

 

G-1a, G-1b, G-1c Słupki wskaźnikowe z prawej strony jezdni informują o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego.
Słupek z trzema kreskami jest umieszczany pod znakiem A-9 lub A-10, słupek z dwiema kreskami - na 2/3 odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu, a słupek z jedną kreską - na 1/3 tej odległości;
 G-3 i G-4 Krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym lub wielotorowym.

 Znaki na szlakach rowerowych

 

 

R-1 szlak rowerowy krajowy;
R-1a początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego;
 R-1b zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego;
 R-2 szlak rowerowy międzynarodowy;
 R-2a zmiana kierunku szlaku rowerowego międzynarodowego;
 R-3 tablica szlaku rowerowego.


sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo; 
kierunki na pasach ruchu,
  koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej;
  pas ruchu dla określonych pojazdów;
  ruch skierowany na sąsiednią jezdnię;
        początek, kontynuacja i odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania;
  przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci;
  informacja o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się;

   

Copyright © 2012/17 BRD All rights reserved