Losowy test  

 Wystarczy, że klikniesz...

   
   

Skrzyżowania typu rondo

Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym (rondzie) uzależnione jest od jego oznakowania:
 - jeśli przed rondem znajdują się wyłącznie znaki C-12, to jest ono traktowane jak skrzyżowanie dróg równorzędnych.
 - jeśli przed rondem znajdują się dodatkowo znaki A-7, wówczas rondo traktowane jest jak droga z pierwszeństwem.

Zbliżając się do skrzyżowania typu rondo, podobnie jak w przypadku każdego innego skrzyżowania, jesteś obowiązany zachować szczególną ostrożność.

Rondo oznakowane wyłącznie znakami nakazu C-12:

W tej sytuacji - jako że rondo oznaczone jest jedynie znakiem nakazu - obowiązują te same zasady jak na skrzyżowaniu dróg równorzędnych - zobacz. I tak, najpierw pojadą oba pojazdy szynowe, a następnie rowerzysta przed samochodem z numerem 3.


Rondo oznakowane znakiem nakazu C-12 i znakiem ostrzegawczym A-7:
 

Jak widzisz, na tym przykładzie dołożono znak "Ustąp pierwszeństwa przejazdu". Teraz najpierw pojadą pojazdy które już są na rondzie - pierwszy opuści skrzyżowanie tramwaj z numerem 4, a potem  motorowerzysta. Dalej czas na tramwaj z numerem 2, a na końcu samochód z nr 3.

 

Pamiętaj  Kierującemu pojazdem zabrania się wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy!

TUTAJ możesz sprawdzić, czy znasz już zasady obowiązujące na takich skrzyżowaniach.

   

Copyright © 2012/17 BRD All rights reserved