Losowy test  

 Wystarczy, że klikniesz...

   
   

Włączanie się do ruchu

Włączasz się do ruchu, kiedy rozpoczynasz jazdę po postoju lub zatrzymaniu się nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

Włączanie się do ruchu następuje przy wjeżdżaniu:

  • na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, parkingu, z drogi nie będącej drogą publiczną oraz ze strefy zamieszkania;
  • na drogę z pola, lub na drogę twardą z drogi gruntowej,
  • na jezdnię z pobocza, z chodnika lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych - D-14,
  • na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów C-13, z wyjątkiem wjazdu na P-11 przejazd dla rowerzystów,
  • tramwajem - na drogę z zajezdni lub na jezdnię z pętli.


Włączając się do ruchu, musisz zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu.

Kiedy dojeżdżasz do oznaczonego przystanku autobusowego na obszarze zabudowanym, pamiętaj żeby zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymaj się, aby umożliwić kierującemu autobusem włączenie się do ruchu, jeżeli kierujący takim pojazdem sygnalizuje kierunkowskazem zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię - zobacz.

Ładowanie..
 

   

Copyright © 2012/17 BRD All rights reserved