Losowy test  

 Wystarczy, że klikniesz...

   
   

Znaki zakazu

Znaki, które powinien znać rowerzysta:

Zakaz wyrażony znakiem obowiązuje od miejsca jego ustawienia do najbliższego skrzyżowania, chyba że jest uprzednio odwołany znakiem oznaczającym koniec zakazu.
Znak zakazu umieszczony pod znakiem E-17a oznacza, że zakaz obowiązuje na obszarze całej miejscowości, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.
Umieszczona pod znakiem zakazu tabliczka T-20 wskazuje długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje, natomiast tabliczka T-21 odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje.

Kliknij w wybrany znak, żeby dowiedzieć się więcej:

       
 


 

  zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych;
  zakaz wjazdu motorowerów
  zakaz skrętu w prawo
zakaz wyrażony tym znakiem obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu z wyjątkiem, gdy znajduje się w obrębie skrzyżowania; wówczas dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.
   koniec zakazu zawracania
  zakaz wyprzedzania
znak zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych.
  zakaz używania sygnałów dźwiękowych
znak zabrania używania tych sygnałów, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu.
  stój - kontrola celna
znak oznacza obowiązek zatrzymania się. Zamiast tego napisu, na znaku mogą być umieszczone napisy: "Kontrola graniczna", "Rogatka uszkodzona", "Kontrola drogowa" lub inne - odpowiednio do przyczyny zatrzymania.
  ograniczenie prędkości
znak oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę; zakaz obowiązuje najczęściej do najbliższego skrzyżowania, chyba, że zostanie uchylony znakami.
  zakaz postoju
znak oznacza zakaz postoju pojazdu nie dłuższy niż jedną minutę przez całą dobę, chyba, że okres obowiązywania jest określony na znaku, po tej stronie jezdni gdzie stoi (dot. również chodnika), też na drodze jednokierunkowej.
  zakaz zatrzymywania się
znak oznacza zakaz zatrzymania pojazdu nawet na chwilę, przez całą dobę, chyba, że okres obowiązywania jest określony na znaku, po tej stronie jezdni gdzie stoi (dot. również chodnika), też na drodze jednokierunkowej.
  koniec zakazów
znak oznacza odwołanie zakazu zawracania, wyprzedzania, używania sygnałów dźwiękowych, ograniczenia prędkości.
  strefa ograniczonej prędkości
znak oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Znak ten nie jest odwoływany na najbliższym skrzyżowaniu.

 


TUTAJ możesz sprawdzić swoje wiadomości, a TUTAJ (ale dopiero po zalogowaniu i zaliczeniu pierwszego testu), znajdziesz test trudniejszy Pokazuję język

   

Copyright © 2012/17 BRD All rights reserved