Losowy test  

 Wystarczy, że klikniesz...

   
   

Szczególna ostrożność

Szczególna ostrożność, to ostrożność polegająca na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.

Zachowanie szczególnej ostrożności nakazuje:

 • każdy minięty właśnie znak ostrzegawczy,
 • migający lub stały sygnał żółty umieszczony na przeszkodzie albo migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizator.

Szczególna ostrożność obowiązuje kierującego przy:

 • włączaniu się do ruchu,
 • zmianie kierunku jazdy lub zajmowanego pasa ruchu,
 • cofaniu pojazdu,
 • wyprzedzaniu,
 • zbliżaniu się do skrzyżowania,
 • zbliżaniu się kierującego do przejścia dla pieszych,
 • przejeżdżaniu obok oznakowanego przystanku tramwajowego nie znajdującego się przy chodniku,
 • zbliżaniu się do przejazdu dla rowerzystów,
 • zbliżaniu się kierującego i przejeżdżaniu przez przejazd kolejowy,
 • przejeżdżaniu przez tory tramwajowe,
 • jeździe w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza.
 • przejeżdżaniu obok pojazdu do nauki jazdy lub egzaminowania oznaczonego literą "L" i jeździe za nim,
 • przejeżdżaniu obok autobusu szkolnego,
 • omijaniu pojazdu przeznaczonego do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli, w czasie wsiadania lub wysiadania dzieci lub młodzieży,
 • omijaniu oznakowanego pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, w czasie wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej.

Szczególną ostrożność ma obowiązek zachować także:

 • pieszy przechodzący przez jezdnię lub torowisko,
 • kierujący rowerem korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych,
 • kierujący pojazdem uprzywilejowanym w przypadku niestosowania się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymania i postoju oraz znaków i sygnałów drogowych,
 • kierujący pojazdami używanymi do wykonywania czynności na drodze, w przypadku niestosowania się do przepisów o obowiązku jazdy jezdnią lub przy jej prawej krawędzi oraz o zatrzymaniu i postoju,
 • uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierując pojazdem samochodowym oraz kierujący pojazdem przewożącym taką osobę w przypadku nie stosowania się do zakazów wyrażonych znakami: B-1, B-3, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39 - zobacz znaki poniżej.
   

Copyright © 2012/17 BRD All rights reserved